Statlige innkjøp       Kommunale innkjøp       Leverandørportal

Aksesspunkt

 

 

Hva gjør vi?

Aksess Innkjøp AS utvikler digitale løsninger for innkjøpere i offentlig sektor og deres leverandører. Formålet med å ta i bruk løsningen er blant annet å effektivisere innkjøpsprosessen, unngå brudd på regelverket og sikre bruk og lojalitet til avtaler, Løsningen gir også bedre dokumentasjon av anskaffelser og avvik, samt gir den enkelte innkjøper i offentlig sektor bedre forståelse for regelverket og større trygghet i anskaffelsesprosessen.

Aksess Innkjøp AS er pr. dato en av fire godkjente bestillingsløsninger for statlig sektor via EHF-kataloger til aksesspunkt. De er også en av syv leverandører i Norge som har en godkjent innkjøpsløsning for offentlig sektor. Det er DIFI (Direktoratet for forvalting og IKT) som står for godkjenning av løsningene.

Løsningen er plattformuavhengig, har eget aksesspunkt, men er også integrert mot for de som tilknyttet den, og tilrettelagt for automatisk import av EHF-kataloger inn til vårt aksesspunkt, og distribusjon av ordre og ordresvar fra kunde til leverandør på inngåtte EHF-kataloger. Portalen er spesialsydd for innkjøp, og de arbeidsprosesser som naturlig hører inn under fagområdet, De er designet for å støtte alle arbeidsprosessene innenfor fagområdet innkjøp.

 

 

 

Statlige innkjøp

Løsningen kan moduleres ut fra statlige virksomheter sine behov – og kan stegvis tas i bruk innenfor fagområdet innkjøp. En statlig virksomhet kan både få tilgang på avtaler fra Statens innkjøpssenter, men også legge inn sine egne avtaler. Løsningen kan også eventuelt integreres mot sak/arkiv og økonomi. Det er pr.januar 2018 13 statlige virksomheter som benytter seg av løsningen. For referanse ta kontakt med innkjøpssjef Øyvind Bjerkebro i Norsk Helsenett SF på mobil 951 82 720.

Arbeidsprosesser som støttes:

 • Egenadministrasjon for vedlikehold av innkjøpsorganisasjon,
 • Katalogverktøy (KAV) for å publisere avtaler som EHF-kataloger, punch-out eller andre type kataloger.
 • Bestillingsløsning for å gjøre avrop på godkjente rammeavtaler som inkluderer også etterregistrering, direktekjøp og mottakskontroll for alle aktiv kjøp.
 • Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) Heldigitalisert ved kjøp under nasjonal terskelverdi og minikonkurranser på parallellavtaler.
 • Rapportering. Omfattende rapporteringsregime som omfatter kjøp på avdelings- og leverandørnivå på handelsdata, men som også omfatter rapportering på bruken av løsningen opp mot alle avtaler.
 • Aksesspunkt. Aksess Innkjøp as er eget aksesspunkt med katalogverktøy, og kan erstatte ehandelsplattformen.no for de virksomheter som er tilknyttet den når den blir lagt ned i 2018.

Aksess Innkjøp AS har også utviklet en digital portal for leverandører som skal kunne levere tilbud til virksomheten. Løsningen er godkjent for å sende inn tilbud elektronisk – slik det vil komme krav om i hele EØS-området i løpet av 2018.

Større forespørsler over terskelverdi må iht. lovverket publiseres på DOFFIN. Det vil også bli tilbydd som egen modul i Ajour-familien.

Infobrosjyre Stat

 

Kommunale innkjøp

Løsningen kan moduleres ut fra kommunale virksomheter sine behov – og kan stegvis tas i bruk innenfor fagområdet innkjøp. En kommunal virksomhet kan både få tilgang på avtaler fra interkommunale samarbeid, men også legge inn sine egne avtaler. Løsningen kan også eventuelt integreres mot sak/arkiv og økonomi. Løsningen er spesielt designet for interkommunale samarbeid. Det er pr.januar 2018 totalt 19 kommuner som bruker løsningen, for referanse i kommunesektoren ta kontakt med innkjøpssjef i Bodø Kommune Øystein Nilsen på telefon 906 17 712.

Arbeidsprosesser som støttes:

 • Egenadministrasjon for vedlikehold av innkjøpsorganisasjon,
 • Katalogverktøy (KAV) for å publisere avtaler som EHF-kataloger, punch-out eller andre type kataloger.
 • Bestillingsløsning for å gjøre avrop på godkjente rammeavtaler som inkluderer også etterregistrering, direktekjøp og mottakskontroll for alle aktiv kjøp.
 • Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) Heldigitalisert ved kjøp under nasjonal terskelverdi og minikonkurranser på parallellavtaler.
 • Rapportering. Omfattende rapporteringsregime som omfatter kjøp på avdelings- og leverandørnivå på handelsdata, men som også omfatter rapportering på bruken av løsningen opp mot alle avtaler.
 • . Aksess Innkjøp as er eget aksesspunkt med katalogverktøy, og kan erstatte ehandelsplattformen.no for de virksomheter som er tilknyttet den når den blir lagt ned i 2018.

Større forespørsler over terskelverdi må iht. lovverket publiseres på DOFFIN. Det vil også bli tilbydd som egen modul i Ajour-familien.

Infobrosjyre kommune

 

Leverandørportal

Aksess Innkjøp AS er leverandør til Samordnet Innkjøp i Salten, og har sammen med kommunene utviklet en digital portal for leverandører som ønsker å bli forespurt på konkurranser i kommunene i Salten. Totalt 20 kommuner er pr.dato med i samarbeid.

Ved å registrere seg i portalen blir man direkte linket til innkjøperne i sin egen kommune, men også i andre kommuner i samarbeidet når de skal sende ut forespørsler om konkurranse innen ulike kategorier/ kjøpsområder. Løsningen er godkjent for å sende inn tilbud elektronisk – slik det vil komme krav om i hele EØS-området i løpet av 2018.

Kommunene bruker leverandørportalen til direktehenvendelser på alle forespørsler med en kostnadsramme mellom kr. 100 000 og kr. 1 100 000 eksklusiv mva.

Dersom din bedrift ønsker å levere tilbudene digitalt via portalen, få historikk over alle dine fremtidige konkurranser, oppdatere og vedlikeholde informasjon om hvilke kategorier din bedrift leverer på, og skal kunne endre epost og adresse må bedriften registrere seg som bruker.

 

Dere kan registrere dere i portalen ved å trykke på denne linken.https://bedrift.pssu.no. Dersom din bedrift er registrert fra før, får du muligheter til å lage eget brukernavn og passord slik at du kan levere elektronisk.

leverandørportalen vil Aksess Innkjøp AS fra 2018 på kommersiell basis tilby tjenester som;

 • Ordresvar og tilgang til egen varekatalog
 • Levere tilbud som er publisert på DOFFIN
 • Tilknytte seg et aksesspunkt for handel med den offentlige
 • EHF-varekataloger og EHF-faktura

Infobrosjyre leverandørportal

 

 

Aksesspunkt

Aksess Innkjøp har et godkjent aksesspunkt. Dette gjør det enkelt å integrere våre løsninger mot EHF-meldinger.

Hva er et aksesspunkt?

 • Et aksesspunkt formidler elektroniske meldinger på EHF-format, som er  den offentlig godkjente infrastruktur for datautveksling.
 • Aksesspunktet er en transportformidler av filer fra en avsender til en mottaker.
 • Aksesspunktet må innordne seg etter retningslinjene som er gitt av EU-prosjektet PEPPOL og den regionale myndighet som en inngår avtale med

 

testlogo3