Alle brukere har tilgang til veiledning når de er logget inn. Denne finner du i hovedmenyen, under «veiledninger». Her ligger det både dokumenter med beskrivelser, og korte video for å komme i gang.

Trenger du, eller flere i din organisasjon, en fullstendig opplæring i løsningen? Be din kontaktperson om å ta kontakt for å avtale dette med oss.

Kategorier: