Det er kostnadsfritt å registrere seg og å være registrert som leverandør i portalen. Det er også gratis å levere digitale tilbud via portalen. Løsningen ivaretar således også fullt ut kravet i departementets fortolkning av anskaffelsesforskriftens §§ 14-3 og 22-2 om gratis, direkte og ubegrenset elektronisk tilgang til konkurransegrunnlaget.

Konkurransegrunnlaget publiseres enten på DOFFIN eller sendes på epost som er oppgitt hva gjelder konkurranser under terskelverdi. Fri tilgang til digital innlevering sikrer også at dere får tilsendt rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget via leverandørportalen.

Kategorier: