testlogo3

Aksess Innkjøp AS har operert i markedet siden 2008 med løsninger og konsulenttjenester innenfor fagområdet innkjøp med hovedvekt på digitalisering. Det hele startet med at selskapet vant en konkurranse med samordnet innkjøp i Salten, med Bodø kommune som vertskommune om å utvikle en digital innkjøpsløsning for et interkommunalt samarbeid som den gang bestod av 8 kommuner. I dag er det 19 kommuner med i samarbeidet, og samarbeidet har fra 2018 endret navn til Samordnet Innkjøp i Nordland.

Aksess Innkjøp AS vant konkurransen om å utvikle en e-handelsløsning for de åtte kommunene i Salten – med Bodø kommune som vertskommune. Løsningen ble publisert som E-handelsløsning i 2009, og ble integrert mot e-handel.no i 2013.

Aksess Innkjøp AS ble i 2016 godkjent statlig løsning for avtaler inngått av Statens innkjøpssenter.

Aksess Innkjøp AS har opparbeidet oss lang og bred erfaring og kunnskap om suksess og risikofaktorene ved implementering av digitale innkjøpsløsninger.  Vi har høstet relevante og viktige erfaringer både fra kommunale og statlige virksomheter innenfor fagområdet innkjøp som omfatter digitalisering, opplæring, kulturendring, styring, effektivisering og gevinstrealisering i over 10 år.

Vi digitaliserer og effektiviserer dine innkjøp!

Teamet vårt

Aksess Innkjøp AS har i dag 6 ansatte i Norge, og forventer vekst i 2018 både i utviklings- og leveranseavdelingen.

Rolf-Inge Sleipnes

Daglig leder

Svein Moen

Key Account Manager mot Kommune

Tommy Storjord

Utviklingssjef

Aleksander Hoff

Key Account mot Stat

Annie Berg

Konsulent

Helle Haugenes

Systemutvikler