Aksess Innkjøp AS er pr. dato en av totalt syv leverandører i Norge som har en godkjent innkjøpsløsning for offentlig sektor, og er en av totalt fire godkjente bestillingsløsninger i statlig sektor.

Det er DIFI (Direktoratet for forvalting og IKT) som står for godkjenning av løsningene.

https://www.anskaffelser.no/digitalisering

Løsningen er plattformuavhengig, integrert mot markedsplassen, og tilrettelagt for automatisk import av EHF-kataloger inn til vårt aksesspunkt, og distribusjon av ordre og ordresvar fra kunde til leverandør på inngåtte EHF-kataloger. Portalen er spesialsydd for innkjøp, og de arbeidsprosesser som naturlig hører inn under fagområdet, De er designet for å støtte alle arbeidsprosessene innenfor fagområdet innkjøp.

Bestillere og kjøpere i åtte kommuner har vært målgruppe under utviklingen, og de har aktivt deltatt med innspill til funksjonalitet og arbeidsprosess. Vi har samarbeidet med advokater innenfor fagområdet i utviklingsprosessen.  Dette for å kvalitetssikre at alle arbeidsprosesser også ivaretar lovkravene, og endringene i lovkravene når lov eller forskrifter endres eller oppdateres.

Både Innovasjon Norge og SkatteFUNN har støttet prosjektet.