Aksess Innkjøp AS er leverandør til Samordnet Innkjøp i Salten, og har sammen med kommunene utviklet en digital portal for leverandører som ønsker å bli forespurt på konkurranser i kommunene i Salten. Senere er kommuner som Sortland, Øksnes og Værøy, og nå også Hemnes, Leirfjord, Dønna, Herøy og Alstahaug på vei inn i samarbeidet, og får samme mulighet til digital innlevering av tilbud. Flere kommuner vil følge.

Ved å registrere seg i portalen blir man direkte linket til innkjøperne i sin egen kommune, men også i andre kommuner i samarbeidet når de skal sende ut forespørsler om konkurranse innen ulike kategorier/ kjøpsområder. Løsningen er godkjent for å sende inn tilbud elektronisk – slik det vil komme krav om i hele EØS-området i løpet av kort tid.

Kommunene bruker leverandørportalen til direktehenvendelser på alle forespørsler med en kostnadsramme mellom kr. 100 000 og kr. 500 000 eksklusiv mva. Fra 01.01.2017 blir terskelverdien økt fra kr. 500 000 til kr. 1 100 000 eksl. mva, og det vi føre til økt bruk av løsningen.

Større forespørsler over terskelverdi må iht. lovverket publiseres på DOFFIN. Det vil også bli tilbydd som egen modul i Ajour-familien.

Dersom din bedrift ønsker å levere tilbudene digitalt via portalen, få historikk over alle dine fremtidige konkurranser, oppdatere og vedlikeholde informasjon om hvilke kategorier din bedrift leverer på, og skal kunne endre epost og adresse må bedriften registrere seg som bruker.

De årlige kostnadene for å bruke portalen er knyttet til administrasjon og teknisk drift av leverandørportalen er kr. 500 pr. år. Dette uavhengig av leverandørens størrelse. En kan ligge gratis i portalen, men da må en fortsatt levere tilbudene fysisk til kommunen, fordi en ikke er identifisert unik bruker.

Merk ! En leverandør kan være registrert med flere brukere. Når en registrerer seg som leverandør med foretaksnummer vil en bli informert dersom leverandøren finnes fra før. Det kan registreres flere brukere hos en leverandør, men det er bare administrator i den enkelte bedrift som kan gjøre det. Det er viktig å bruke en epost hos leverandøren som leses av flere i bedriften, slik at en er sikre på at forespørselen likevel kommer frem om en person er borte. Under valg av kategori kan en velge flere kategorier, men det er viktig kun å registrere seg under de kategoriene der en selv mener en er potensiell leverandør til offentlig sektor. Vedlagt følger en veiledning om hvordan registrere seg selv i bedriftsporten, og hvordan levere tilbud elektronisk.

Dere kan registrere dere i portalen ved å trykke på denne linken.https://bedrift.pssu.no. Dersom din bedrift er registrert fra før, får du muligheter til å lage eget brukernavn og passord slik at du kan levere elektronisk.

Vil du bare være registrert i databasen for å motta utlyste konkurranser, men fortsette å levere tilbudene fysisk, og ikke elektronisk, så send en mail med firmaopplysninger og epostadresse til kundeservice@pssu.no så blir du registrert uten kostnader.

Gjennom leverandørportalen vil Aksess Innkjøp as i fremtiden på kommersiell basis tilby tjenester som;

  • Levere tilbud som er publisert på DOFFIN
  • Tilknytte seg et aksesspunkt for handel med den offentlige
  • EHF-varekataloger og EHF-faktura

Ved oppstart av portalen kan leverandørene levere elektronisk på forespørsler under terskelverdi.