GODKJENT AKSESSPUNKT

Aksess Innkjøp har et godkjent aksesspunkt. Dette gjør det enkelt å integrere våre løsninger mot EHF-meldinger.

Hva er et aksesspunkt?

  • Et aksesspunkt formidler elektroniske meldinger på EHF-format, som er  den offentlig godkjente infrastruktur for datautveksling. 
  • Aksesspunktet er en transportformidler av filer fra en avsender til en mottaker.
  • Aksesspunktet må innordne seg etter retningslinjene som er gitt av EU-prosjektet PEPPOL og den regionale myndighet som en inngår avtale med