Våre løsninger

Statlige innkjøp

Aksess Innkjøp AS er en av godkjent bestillingsløsning for statlig sektor via EHF-kataloger til aksesspunkt. En kan motta EHF-kataloger fra Statens innkjøpssenter, men også egne kataloger via løsningen.

Kommunale innkjøp

Aksess Innkjøp AS er en godkjent bestillingsløsning for kommunal sektor via EHF-kataloger til aksesspunkt. En kan motta EHF-kataloger, og andre typer kataloger fra interkommunale samarbeid og fra kommunen selv.

Leverandørportal

Aksess Innkjøp AS er en godkjent digital innleveringsløsning for forespørsler fra offentlig sektor. Portalen kan også gi tilgang til egne kataloger mot offentlig sektor, og gi ordresvar til bestillere.

Aksesspunkt

Aksess Innkjøp har et godkjent aksesspunkt. Dette gjør det enkelt å integrere våre løsninger mot EHF-meldinger. Over tid er det krav om at alle kataloger for offentlig sektor skal gå via aksesspunkt og EHF-ordre.

5 days ago

Aksess Innkjøp

Rana kommune har full trykk på prosjektet med å effektivisere og digitalisere sine innkjøps prosesser, i forbindelse med at de har sluttet seg til innkjøpssamarbeidet "Samordna Innkjøp i Nordland". I kjølvannet av dette er opplæring av brukere en viktig faktor for å lykkes, og her innleder innkjøpsansvarlig Hege Nordberg (stående) med orientering til brukere i kommunen om prosjektet, før så Aksess Innkjøp gjennomførte opplæring for bestillere. Det kan meldes om en strålende dag på Mo i Rana i går, der opplæringen ble gjennomført i Tinghuset (der IKT avdelingen til Rana kommune holder til). Bruk av PC/nettbrett under opplæringen er en viktig ingrediens, på den måten får brukerne prøvd systemet selv mens opplæringen pågår. Svært positive og engasjerte bestillere fikk opplæring fordelt på to seanser den dagen. Vi ønsker Rana kommune lykke til videre med prosjektet! ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Aksess Innkjøp

Vi jobber med å lage ferdig vår løsning for konkurransegjrnnomføringsverktøy (KGV) over terskelverdi som blir integrert mot DOFFIN. Vi planlegger å ha den ferdig for utrulling etter sommeren. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

Aksess Innkjøp

Rana kommune har startet et stort prosjekt med å digitalisere og forbedre sine innkjøps prosesser. I forbindelse med at kommunen nå har trådt inn i samarbeidet "Samordna Innkjøp i Nordland" har Aksess Innkjøp nylig vært på besøk og startet med opplæring på bestiller løsningen for superbrukere i kommunen. Her er gjengen samlet etter en lang dag med mye informasjon og (forhåpentligvis) ny kunnskap. Vi gleder oss til fortsettelsen i dette spennende prosjektet! ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

Aksess Innkjøp

For Aksess Innkjøp AS er det viktig at våre ansatte er oppdatert på de lover og regler som gjelder ved offentlige anskaffelser. Derfor har 2 av våre ansatte deltatt på grunnleggende kurs i anskaffelsesregelverket i Bergen denne uken. Dette har vært både lærerikt, og gøy. De er nå mer forberedt på å forstå de lover og regler som gjelder for anskaffelser i det offentlige. ... See MoreSee Less

View on Facebook